Mladi

 

Na osnovu obimne empirijske studije sprovedene na uzorku srednjoškolaca iz cele Srbije, slede podaci o životu prosečnog tinejdžera:

Najslušanije vrste muzike su pop i folk,iako mladi ne idu često na koncerte. Provode manje od 5 sati nedeljno baveći se sportom. Veoma mali broj njih ima neki hobi, kao ni vanškolske aktivnosti. Retko participiraju u nekim organizacijama,a još ređe učestvuju u volonterskim akcijama. Kompjuter im je pre svega sredstvo zabave , a nedovoljno edukativni instrument. Mobilni telefon služi kao multifunkcionalno multimedijalno sredstvo i jedna je od tri stvari na koje mladi troše najviše novca (druge dve su izlasci i odeća). Veoma retko posećuju kulturne manifestacije, a u pozorišta i muzeje idu uglavnom tek pod pokroviteljstvom školskih ustanova.

Podaci govore da trećina učenika uopšte ne čita, mada se u više od polovine porodica knjige navodno cene. U dnevnim novinama najviše prate rubrike koje se odnose na razonodu, slavne, crnu hroniku i sport; nisu zainteresovani za politiku i svakodnevna dešavanja. Na televiziji uglavnom gledaju filmove, sport, serije i tkzv.rijaliti šou programe. Večernji izlasci se uglavnom svode na kafiće i diskoteke. Njihova procena o novcu ne odražava realnost.

Analiza različitih segmenata slobodnog vremena govori da su mladi prvenstveno konzumerski orijentisani i da su mnogo manje skloni da ga provode na aktivan i kreativan način. Uočljiva je njihova naklonjenost sadržajima koji omogućavaju „laku zabavu". Tri problema koja najviše brinu mlade su: malo zanimljivih mesta za izlaske (46%), nedostatak slobodnog vremena (41%) i dosada(35%).

Najzastupljenija rizična ponašanja mladih su opijanje, pušenje i poremećen ritam spavanja. Prema samoocenama mladih, gotovo petina njih teško izlazi na kraj sa potištenošću i depresijom, a za isti toliki broj je usamljenost veliki problem, dok je desetina sklona samopovređivanju i opasnim dijetama.

 

IPAK, ispitivanje vrednosnih orjentacija kaže da je pet najviše vrednovanih ciljeva : podrška prijatelja, ostvarenje ljubavi, sticanje samostalnosti, materijalne vrednosti i sticanje ugleda (tim redom!).

Poželjni društveni ciljevi za mlade su: obezbeđivanje uslova za zapošljavanje, besplatno školovanje, suzbijanje kriminala, podizanje standarda građana i izgradnja društva sa humanijim odnosima.

 

S obzirom na činjenicu, da skoro dve trećine mladih (65%) procenjuje da u porodici (užoj ili široj) imaju osobu kojoj veruju i na koju mogu da se oslone kada im je teško, smatramo da je baš to uporišna tačka za izgradnju stabilnijeg društva koje nam je svima potrebno.Očigledno je da je naša mladost, i pored veoma teških vremena i velikih izazova, uspela da sačuva unutar sebe impuls za izgradnju snažnih i koherentnih ličnosti. Da li su zakazale društvene instistucije ili su ih roditelji previne zaštitili od loših stvari kojima smo okruženi, tek-ova deca trebaju samo pravu inspiraciju i lagano vođstvo u pravcu sazrevanja. Nažalost, u godinama koje su iza nas, pokušaji da se mladi povedu u pravcu spoznaje i iskazivanja kreativnosti bili su uglavnom pojedinačni. Naša zamisao je da svi treba da pomognemo formiranje novih generacija, jer su oni su ono što će ostati iza nas.

 

Naši programi namenjeni su i mladima kao ljudima koji o njima brinu, tako da su svi roditelji, staratelji ili prosto entuzijasti, dobrodošli da učestvuju u nekom od sledećih segmenata:

 

- Programi protiv pušenja u školama imaju više šansi za uspeh ako podstiču integraciju i prihvaćenost među đacima i prenose negativan stav o pušenju. Time će se ne samo smanjiti stopa pušenja među adolescentima, već i integrisanje marginalizovanih đaka koji mogu da poveruju u loš status, što može da utiče na njihove buduće izglede i ambicije, kao i na izbore (npr. pušenje) tokom života. Marginalizovani ljudi mogu biti skloniji da se ponašaju kontroverzno, dok oni ,,omiljeni'' poštuju društvena očekivanja u pogledu dobrog ponašanja. Neprihvaćeni adolescenti mogu da počnu da puše u školi da bi privukli pažnju ili stekli popularnost, pri čemu se navika pušenja – usled zavisnosti od nikotina – nastavlja u odraslom dobu.

Naš projekat predviđa realizaciju pozorišne predstave koja ima za cilj da kroz humor, kao najprihvatljiviji način za mladu populaciju, pošalje poruku o opasnosti nikotina po ljudsko zdravlje i ujedno uputi na stvaranje zdravih životnih navika.

 

- Otklanjanje štetnih modela ponašanja metodom hipnoterapije u manjim grupama ili pojedinačno. Hipnoza ne samo što je indikovana za izvesne kliničke slike i poremećaje, već se može primeniti i u svakodnevnom životu sa ciljem da se povisi motivacioni nivo klijenata za postizanje ličnih ciljeva i da se poboljša komunikacija sa drugima.

 

- Grupe podrške - takođe se formiraju u dogovoru sa staraocima ili na lični zahtev članova.

Obrađujemo sve probleme koji ne zalaze u domen patološke psihologije.

Lakše prolaženje kroz svakodnevne nedoumice i pomoć pri definisanju i rešavanju problema. Podrška za odabir puta koji je najbliži njihovim željama i realnim mogućnostima. Naša želja je da nauče da se bore za ono što smatraju vrednim i poželjnim, jer jedino tako će izrasti u zadovoljne i stabilne ljude.

 

- Asertivni trening - na kom učimo da izražavamo svoje mišljenje, osećanja i uverenja na način koji je socijalno adekvatan. Jačamo realno samopouzdanje, bazirano na stabilnim kvalitetima, što nas vodi razvijanju i usavršavanju komunikacijskih i socijalnih veština.

Osoba koja je svesna sebe, koja je spoznala svoje želje i ume jasno da ih izrazi, uvek je rado prihvaćen član svakog tima.

 

- Edukativna predavanja odobrena od strane nadležnih institucija za razvoj mladih, sprovode se kroz jednodnevne ili dvodnevne seminare

  • EFIKASNO UČENJE ZA DECU (od 9 do 12 godina),
  • BRILJANTNO UČENJE (seminar ubrzanog i kreativnog učenja),
  • KAKO POLOŽITI ISPIT
  • BRZO ČITANJE (seminar brzog i efikasnog čitanja),
  • MAPE UMA (seminar razvoja kreativnog i strategijskog razmišljanja).
  • SAVRŠENO PAMĆENJE (seminar koncentracije i efikasnog pamćenja),
  • OSTVARITE CILJEVE

Sarađujemo sa školama i na taj način dobijamo povratne informacije o potrebnom sadržaju edukativnog programa, koji se trudimo da predstavimo na zabavan i prijemčiv način.

 

- Upućivanje na važnost bavljenja sportom i zdravu ishranu (saveti nutricioniste ukoliko je potrebno) sa mogućnošću korišćenja najbolje opremljenih fitness centara sa kojima sarađujemo a koji omogućavaju značajne popuste našim članovima .