Sistem vrednosti velikog broja ljudi, danas je značajno pomeren u smeru negativnog. Zvanične statistike dokumentuju da je broj obolelih osoba od različitih mentalnih poremećaja u stalnom porastu. Stres i anksioznost su stanja, koja skoro da su postala sastavni deo modernog društva.


Često iz ovakvih stanja i emocija proističu ponašanja koja nas smeštaju na granicu između zdravlja i bolesti, dobrog i lošeg, bezbednog i rizičnog.


Mi takva ponašanja nazivamo štetnim modelima ponašanja i njihove glavne karakteristike su: upornost, ograničavanje ličnog razvoja i mogućnost da iza njih postoji dublji problem na koji treba obratiti pažnju.


U borbi protiv takvih nekorisnih obrazaca ponašanja izabrali smo najprirodniji, najbezbedniji i najefikasniji način rešavanja. Ipak, presudni faktor je lična motivacija, a terapeut svojom tehnikom proces promene olakšava i ubrzava.Snežana Nikolić - sertifikovani Hipnoterapeut, Life Coach i NLP Master.


Radi sa pojedincima i grupama pomažući im da u što kraćem roku uklone prepreke koje im stoje na putu i postanu zdravi, srećni i strastveniji prema životu.


Njeno životno i profesionalno iskustvo, jedinstven stav i praktičan pristup čine strategiju kojom omogućava da se vaša perspektiva menja i da na svesnom ili nesvesnom nivou otkrijete način kojim lakše pomerate sopstvene granice.


Besplatne konsultacije putem telefona, čije brojeve možete naći na glas.rs/kontakt će vam dati priliku da proverite koliko vam prija njen stil i glas. To će vam pomoći da odlučite da li će rad sa njom biti prava stvar za vas.


Ako ste spremni da napravite promene, da se osećate bolje i imate više kontrole nad svojim životom, možda je ovo vaš trenutak.


Iskoristite ga!