Zablude o hipnozi


  • Mogu li biti hipnotisan protiv moje volje?

Ne, saradnja je neophodna i kontrola celog procesa je u suštini u Vašim rukama!


  • Da li svako može biti hipnotisan ili samo oni sa slabim umom?

Naprotiv, potreban je razumna količina inteligencije da biste bili hipnotisani. Ljudi koji najbolje reaguju na hipnozu su oni koji imaju sposobnost koncentracije, mašte i mentalne spretnosti.


Većina ljudi može biti hipnotisana. Izuzetak su oni koji su mentalno ispod normalnog, sasvim mala deca ili osobe koje su pod velikim dejtvom droge ili alkohola, kao i osobe sa jakim otporom ili nekonstruktivnim motivima – npr da testiraju sposobnosti terapeuta i same tehnike, ili žele da dokažu okolini više nego sebi da su nešto preduzeli povodom svojih problema i sl.


Svi ostali (koji pravilno sarađuju tokom procesa), mogu biti hipnotisani.


Očigledno, ako neko ne može da razume šta se zahteva od njih, ili se opiru iz bilo kog razloga, on ce imati problema oko ulaska u hipnozu.


  • Da li ću izgubiti kontrolu nad samim sobom i da li bih mogao nešto da kažem ili uradim što je u suprotnosti sa mojom voljom ili prirodom?

Ne, vi ćete znati šta se dešava i zadržaćete svoju inteligenciju i samokontrolu.


Za uspešnu hipnoterapiju morate da se osećate sasvim udobno i u saglasnosti sa onim što se dešava tokom seanse.


Ako vam je data bilo koja sugestija sa kojom niste saglasni, mozete da je odbacite. Ako je predloženo bilo šta što je protiv vaših uverenja ili moralnih načela to će ili spontano ili vašom voljom biti odbačeno. Iz tog razlika se o vrsti sugestija dogovara sa terapeutom u uvodnom razgovoru, pre hipnoze, a sama seansa se radi vaše sigurnosti može i snimati.


  • Ako je sve pod kontrolom, sta je sa onim show programima gde ljudi rade sve moguce gluposti?

Uspesna scenska hipnoza zahteva voljnu saradnju osobe koja pristaje da bude hipnotisana i radi stvari za koje se predhodno dogovore.


Ove osobe ocegledno imaju zelju da se pridruze emisiji i budu deo programa, tako da dobrovoljno obavljaju sta im se kaze, u protivnom se ne bi ni popeli na binu.


Hipnoza samo pomaze da popuste kočnice koje biste inače imali za ovakve radnje i da postanete spontaniji i tako bolje iskoristite sopstvene potencijale.


Molimo vas da ne pravite zabunu!!!


Scenska hipnoza i hipnoterapija imaju potpuno razlicite ciljeve.

  • Da li je hipnoza opasna i da li postoje nezeljeni efekti?

  • Hipnoterapija nije opasna. U rukama kvalifikovanog hipnoterapeuta je dokazana terapeutska pomoc. Nema korišćenja narkotika ili bilo kakvih drugih psihoaktivnih supstanci, tako da nema ni neželjenih efekata. Hipnoza se ne radi kod osoba sa težim psihijatrijskim oboljenjima ili oštećenjima moždanog tkiva i moždane cirkulacije. To je relativan pojam i o takvim stanjima procenu daje terapeut na osnovu intervjua sa klijentom ili uvida u njegovu dokumentaciju o eventualno prethodnom lečenju kod psihijatra ili neurologa, o čemu je klijent dužan da obavesti svog hipnoterapeuta.


    Nadamo se da sada imate jasniju sliku o hipnozi i njenoj primeni.

    Pored ovih informacija koje smo dali, većina treapeuta koje kontaktirate će moći da vam pruži svoj informativni materijal i trebalo bi da su u mogućnosti da daju odgovore na sva dodatna pitanja koja možete postaviti.