Udruženje za pomoć u otklanjanju štetnih modela ponašanja i razvijanja veštine življenja „GLAS“
Udruženje GLAS je osnovano 2011. godine prema načelima društveno odgovornog ponašanja. Strategija našeg kreativnog pozitivnog uticaja se odnosi na podizanje nivoa svesti pojedinca ili grupe ljudi i to u različitim kategorijama delovanja. Unapređenje kvaliteta života kroz pružanje integrisanih usluga i širenje dobre prakse je naša ideja vodilja na putu na kome zajedno stvaramo bolje uslove za život svima nama kao i generacijama koje dolaze.

Ciljevi udruženja:

Budite naš član

Postavi pitanje