Asertivni trening

Asertivnost je stav i način ponašanja u bilo kojoj situaciji u kojoj je poželjno da izrazite svoja osećanja. Kada kažete za sebe da ste asertivni, znači da ste svesni sebe i svojih prava koja imate kao ljudsko biće. Imate  poštovanje prema sebi i svojim potrebama jednako kao prema drugim ljudima i njihovim potrebama.

Na asertivnom treningu polaznici će da uoče razliku između tri vrste ponašanja:

 • asertivno

Direktno izražavanje svojih osećanja, želja, legitimnih prava i mišljenja bez pretnji ili kažnjavanja drugih i bez kršenja njihovih prava. Asertivno ponašanje ne znači uvek- odsustvo sukoba, ali cilj je jačanje povoljnih ishoda  i minimiziranje nepovoljnih posledica.

To uključuje razvoj sposobnosti izražavanja pozitivna ili negativna osećanja ili želje na neki način efektivno bez poricanja ili zanemarivanja onih drugih i bez stvoriti ili se stideti.

 • neasertivno

Kršenje sopstvenih prava, u smislu da nemate sposobnost da izrazite otvoreno osećanja, misli i mišljenja ili izražavanja na porazan način, uz izvinjenje, sa nedostatkom poverenja, na takav način koje drugi mogu lagano da ignorišu. Vaš cilj je da izbegnete sukobe po svaku cenu, ali često ćete se osećati pogrešno shvaćeni i izmanipulisani.

 • agresivno

Odbrana ličnih prava i izražavanja misli, osećanja i mišljenja na način koji ugrožava prava drugih ljudi. Žrtve doživljavaju osećaj poniženja. Cilj agresije je dominacija nad drugim ljudima. Pobeda je osigurana kroz ponižavanje i degradaciju.

Nemoguće je da zamislimo našu svakodnevicu bez komunikacije.

Asertivni trening će vam pomoći da:

  • razvijete samopouzdanje kako biste na prikladan način rekli svoje mišljenje,
  • vešto izbegnete konflikte i sukob i tako steknete veće uvažavanje ljudi iz vašeg okruženja
  • imate uvid u manipulaciju u komunikaciji i ovladate tehnikama njenog izbegavanja
  • razvijete sposobnost upućivanja kritike i pohvale
  • smanjite anksioznost/strah, stres, stidljivost i socijalnu tremu
  • eliminišete strah prilikom prezentacija, javnih nastupa i sl.
  • prihvatite samoodgovornosti za rad na sebi i sopstvenom mentalnom zdravlju

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top