Udruženje GLAS doprinosi pozitivnim društvenim promenama pomažući pojedincima i kompanijama da usvoje društvene vrednosti i razviju poslovne veštine kroz implementaciju ključnih alata za postizanje željenih rezultata.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top