Stvaranje uslova za programe koji omogućavaju kontinuirane obuke za lični napredak, razvoj biznisa i motivaciju na dalji rad

je uslov da organizacija bude finansijski stabilnija i na taj način da značajan doprinos

poboljšanju ekonomske situacije i socijalnog blagostanja.

Zašto su naši programi najbolji?

  • Naši stručnjaci imaju značajno praktično iskustvo u radu s ljudima tako da pored kvalifikacija imaju i lični primer kako uspešno voditi, inspirisati i motivisati druge.
  • Specifične vežbe i analize slučaja kreirane su na primerima sličnim svakodnevnim situacijama sa kojima se susrećete sa ciljem da u što kraćem roku razvijete potrebne veštine.
  • Sve vreme trajanja programa postoji supervizija trenera i asistenata koji vam kontinuirano daju konkretne savete.
  • Naši treneri su dostupni i van vremena predviđenog na radionicama putem maila ili telefona kako bi vam pomogli da premostite trenutni izazov.
  • Uz intenzivan rad sa psiholozima i NLP stručnjacima, imaćete priliku da neprestano razmenjujete iskustva, dobijete povratnu informaciju i na taj način se bolje razumete i međusobno zbližite sa svojim koolegama.
  • Osim konkretnih znanja i veština koje stičete, program završavate sa više samopouzdanja, motivacije i spremnosti da se suprotstavite svim izazovima.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top