Snaga NLP-a

NLP je sveobuhvatan sistem za promenu procesa koji se dešavaju u našem umu.

John Grinder i Richard Bandler su priznati kao osnivači, koji su na osnovu proučavanja ponašanja uspešnih ljudi razvili raznovrsne intelektualne tehnike za promenu modaliteta i razumevanje komunikacije. Ponekad je suptilan pomak u našem umu dovoljan da promeni putanju naših života. Nov način razmišljanja menja način na koji posmatrate događaje i utiče na vaše ponašanje.

Razumevanje "skrivenog jezika" vašeg uma.

Da biste programirali svoj um za uspeh prvo morate da naučite njegov skriveni jezik.
NLP (neuro-lingvističko programiranje) možete efikasno da koristite ako, za početak,razumete ovaj jednostavan primer. Recimo da želite da pravite rođendansku tortu za neku dragu osobu. Pored šporeta i rerne potreban vam je materijal i recept. Čak i da niste veliki stručnjak u kulinarstvu, sa odgovarajućom opremom, pravim sastojcima i koracima u pravcu cilja koji ste sebi postavili, možete da napravite jednu izuzetno ukusnu tortu.

Sličan je proces modelovanja uspeha i primene modela i u vašem životu.

Značenje NLP akrinoma je:

Neuro – neurologija ili još jednostavnije,vaše misi,vaša svest i vaš um.
Većina ljudi imaju ograničavajuća uverenja i misle kao da ne mogu da urade ili postignu ono što iskreno žele. Međutim, ljudski um ima neograničen potencijal.
Lingvističko – jezik vašeg uma. Misli se pretvaraju u reči.
Srećom, „jezik“ našeg uma može da se podeli na nekoliko jednostavnih elemenata: slike, zvuci, osećanja, mirisi, ukusi, reči. Da li želite da budete motivisani da zaradite novac za stan ili završite fakultet? Potrebni su vam elementi sa kojima možete da podstaknete osnaživanje mentalnih filmova u glavi i dobićete rezultate. Govorite to sami sebi i drugima efikasno i dobićete ishod koji želite.
Programiranje – Misli i reči na osnovu naših uverenja i unutrašnjih procesa pretvara u postupke. Odabir pravaca (tehnika) koje koristimo vode nas do cilja. Prilično je jednostavno, ali pravilo je da verujete. Ako se zabrinete za recept, rođendanska torta neće da uspe. Uspeh ostavlja tragove i lako se ponavlja kada imate odgovarajuća uputstva i način kako da ih koristite.

NLP ima ogroman potencijal za tretiranje pojedinačnih problema.

Uverenja mogu biti korisna i podržavajuća ili ograničavajuća i samim tim velika prepreka na putu do uspeha. I jedna i druga su podložna promeni. Nešto što Grinder stalno naglašava je ideja modelovanja. Kada želite nešto da postignete, pronađite primer nekoga ko je to uradio do nivoa izvrsnosti. Uzmite u obzir sve što rade, kažu i razmišljaju kada to rade. Onda pokušajte da budete baš kao oni. Počnite da odvajate elemente koji su značajni i one koji postaju značajni kada su izgubljeni. Dobićete uverenja, ponašanja i komunikaciju koji mogu značajno da utiču na vaše ciljeve. Fritz Perls,Virginia Satir i Milton Erikson su bili su prvi ljudi čija su ponašanja na taj način detaljno istraživali.
Zahvaljujući njima, Bandler i Grinder su izdvojili dva najuticajnija modela unutar NLP korpusa: Meta Model (Satir i Perls) i Milton Model (Erikson).
Meta model dokumentuje jezičke obrasce koji omogućavaju terapeutu, treneru, prodavcu (odaberete svoju ulogu) da uočite obrasce mišljenja u drugoj osobi. Duga lista jezičkih šablona daje iskrivljene percepcije, generalizacije i podsvesno brisanje potencijalno relevantnih informacija. Osporavajući ih, treneri i terapeuti mogu da ostvare nove mogućnosti osobi kojoj pomažu, a prodavci mogu ljubazno da se suprotstave primedbama na kupovinu.
Miltonov model je vezan za majstora u korišćenju hipnoze u svojoj terapiji – Miltona Eriksona. Erikson bio namerno nejasan u svojim pričama, da bi izazvao praznine u razmišljanju u koje je mogao da ubaci terapeutske sugestije. Miltonov model može da pomogne da slušalac bude prijemčiviji i to takođe može da bude korisno za terapeuta, trenera ili prodavaca.

Kako da ostvarim uspešnu komunikaciju?

Često postoji velika razlika između onoga šta mislite da ste rekli i onoga što ste zaista saopštili nekoj osobi, odnosno da li je osoba razumela vašu poruku.
Značenje onoga što govorite ogleda se u odgovoru koji dobijate. Suština je u tome da ne možete ništa da postignete ako ne umete da jasno iskažete šta hoćete i šta mislite. Ukoliko ste odlučili da radite na sopstvenom napretku i budete još uspešniji u komunikaciji s drugima, koncepti NLP programa će vam pomoći da obogatite svoje znanje jezičkih obrazaca i otkrijete njihovo pravo značenje.

Da li mi je potrebna hipnoza ili NLP tehnike?

Pored hipnoterapije (www.snezananikolic.rs) čiji je cilj promena ponašanja kod visoko funkcionalnih, stabilnih osoba a koje jednostavno trebaju pomoć za ostavljanje cigareta, korekciju telesne težine, buđenje motivacije, jačanje samopouzdanja i drugih sličnih navika koje su podložne promeni. NLP tehnike će vam takođe svojom raznovrsnošću vežbi nedvosmisleno pomoći da kreirate jasnu viziju svoje budućnosti.
Mehanizam koji pokreće promene u ponašanju proističe iz promena u sistemu verovanja i sada ova, relativno nova nauka a delom i umetnost, dokazuje postojanje lakšeg načina u menjanju programa na putu ka kompletnoj slici vaše vizije.

Kako se pomoću NLP tehnika rešava problem?

Pokretanjem podsvesnih procesa možemo na inteligentan, autonoman i kreativan način da delujemo u transformaciji vašeg iskustva. Svako ima priliku da napusti svoju identifikaciju sa bilo kojim ograničavajućim uverenjima pomerajući se u kontekst gde postoji pristup nesvesnim biološkim i psihološkim resursima.
Ako smo u stanju da stvorimo problem, onda smo u stanju i da pronađemo rešenje.
Alatke NLPa uspostavljaju konkretan put za pokretanje mentalnih mehanizama pronalazeći rešenja u daleko kraćem vremenskom periodu u odnosu na duge vrste terapijskih pomoći.
Odabirom prave tehnike podstičemo vas da razmišljate na koji način vi počinjete da rešavate svoj problem i tako stvarate novu mapu za plodniji i zadovoljniji život.

NLP metoda vam može biti od koristi ako želite da:

Sa pravim alatima i pravim pristupom sve postaje lakše i ostvarljivo.
napravite dobar tim pomoću nlp tehnika