Uslovi korišćenja

Čitanjem tekstova sajta Glas.rs složili ste se sa uslovima predstavljenim na ovoj stranici, i prihvatate da ste ih razumeli u celosti. Ni jedan deo ovog sajta ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, niti za promovisanje istih.
  1. Glas.rs je internet portal koji sadrži informacije, obaveštenja i autorska dela u obliku raznih tekstova vezanih za oblasti delovanja našeg Udruženja. Vi kao posetilac sajta imate pravo da ta dela čitate. Možete trećim licima distriburiati iste tekstove uz obavezno navođenje izvora informacije tj. sajta Glas.rs. Nemate prava na komercijalnu upotrebu autorskih dela bez pisane saglasnosti autora teksta. Autori zadržavaju sva prava i intelektualno vlasništvo nad svojim delima.
  2. Autorima se ne isplaćuje novčana ili druga naknada (mogu postojati izuzeci koji su stvar dogovora vlasnika sajta i autora) za objavljivanje njihovih dela, koje je na dobrovoljnoj i samoinicijativnoj osnovi.
  3. Glas.rs prepoznaje da je u današnjem povezanom svetu pitanje zaštite intelektualne svojine veoma kompleksno i prema njemu se postavljamo ozbiljno i odgovorno. . Ukoliko je na Glas.rs bilo gde neopvlašćeno postavljen bilo kakav sadržaj koji predstvlja Vašu intelektualnu svojinu, molimo Vas da nas kontaktirate. Pošaljite nam tačan opis spornog sadržaja i dokaz Vašeg vlasništva nad njim, i uklonićemo ga u najkraćem mogućem roku i obavestiti Vas o tome pisanim putem.
  4. Glas.rs ne garantuje posetiocima ništa u vezi sa sajtom ili njegovim sadržajima, koji su ponuđeni „kakvi jesu“ i bez izmene (kao izmena se ne računa pravopisno, tehničko, ili bilo koje drugo prilagođavanje teksta uz zadržavanje smisla teksta autora) od strane autora sajta. Administratori ovog sajta nisu odgovorni za eventualnu štetu koje bi mogli da nanesu sadržaji preuzeti sa sajta.
  5. Glas.rs štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri i obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja naše internet stranice, te da privatne podatke neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.
  6. Sajt Glas.rs se odriče bilo kakve odgovornosti po pitanju sajtova na koje je moguće pristupiti preko linkova unutar sajta ili indirektno navedenih.
  7. Korisnici sajta Glas.rs (posetioci, članovi ili autori) se pristajanjem na ovaj ugovor o korišćenju odriču mogućnosti tužbe, potražnje, naplate i sličnog protiv sajta u bilo kom slučaju. Administracija sajta će pružiti svaku potrebnu pomoć u vidu informacija koje od administratora sajta zatraže nadležni (pravosudni i policijski) organi.
  8. Sajt Glas.rs zadržava pravo na izmenu ovog ugovora u bilo kom trenutku bez najave.