Govorite srpski

Kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu i Udruženje „GLAS“, zaključili su ugovor o sufinansiranju realizacije projekta „Govorite srpski“ .

Polazeći od ideje da moderne tehnologije mogu biti jedna od osnova za kreiranje didaktičkog sredstva koje će svojom dostupnošću moći da približiti srpski jezik velikom broju korisnika, autori ovog projekta su osmislili projekat izrade internet sajta koji će imati informativnu i edukativnu funkciju.

Polazne osnove za kreiranje ovakvog projekta bile su sledeće činjenice:
Srpski jezik je maternji jezik velikom broju stanovnika u regionu Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope. Raspadom SFRJ i pomeranjem granica mnogi naši stanovnici ostali su bez podrške matične države i njenih institucija kad je u pitanju obrazovanje i učenje srpskog jezika.
Srpski jezik je maternji jezik velikom broju emigranata u čitavom svetu kakoiz Srbije tako iz bivših SFRJ Republika: Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore.

Veliki broj pripadnika našeg naroda iz dijaspore i regiona nema mogućnost obrazovanja na srpskom jeziku.
U dijaspori postoji određen broj škola koje rade sa našom decom po programuMinistarstva prosvete Republike Srbije i to su uglavnom zemlje Zapadne Evrope , Nemačka, Švajcarska, Italija, Francuska, Belgija i jedan manji broj đaka u Grčkoj i Kini. Međutim, ostale zemlje su prepuštene obrazovnim sisitemima zemlje prijema, integrisanoj nastavi, kao što je to slučaj u Austriji i Kanadi.
Na univerzitetskom nivou postoje katedre za slavistiku, srpski jezik lektorati, kojima ovaj projekat takođe može da bude interesantan.

Rezultat projekta treba da bude specifično didaktičko sredstvo za učenje i pravilno izgovaranje reči Srpskog jezika.
Programi učenja su različiti, ali reči, izgovor i akcenti su stvari živog jezika i veoma su korisne kad je u pitanju učenje srpskog jezika izvan matične zemlje.