Znanje je najbolja prevencija

U skladu sa ciljevima Nacionalne strategije za mlade i Strategije za prevenciju pušenja u Srbiji za period do 2015. godine, Udruženje građana „INA“ u partnerstvu sa Udruženjem za pomoć u otklanjanju štetnih modela ponašanja i razvijanja veština življenja „GLAS“ uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta sprovodi projekat „Znanje je najbolja prevencija“.

Cilj projekta je razvijanje svesti među mladima o štetnosti pušenja i duvanskog dima, kroz isticanje poruke da pušenje konačno postaje socijalno neprihvaćeno ponašanje.

Kako je projektom predviđena edukacija 45 vršnjačkih edukatora – učenika srednjih škola sa teritorije opština Zvezdara, Stari grad i Savski venac kako bismo omogućili da se što veći broj mladih u srednjim školama, kao jedne od kritičnih ciljnih grupa, upozna sa štetnim posledicama pušenja cigareta, mehanizmom stvaranja zavisnosti na nikotin, kao i akcijama duvanske industrije čiji je jedini cilj stvaranje zavisnosti kod što većeg broja mladih. Projektom je predviđena i vršnjačka edukacija u formi jednog školskog časa i kampanja protiv uticaja svih oblika reklamiranja, promocije i sponzorisanja ove supstance u medijima. Mladi će biti pozvani da učestvuju na konkursu za najbolje idejno rešenje za plakat i slogan o štetnosti duvanskog dima i obeležavanju obeležavanju dana u mesecu borbe protiv bolesti zavisnosti, 5-og novembra, pod sloganom koji pobedi na konkursu.
Širom sveta je prihvaćena činjenica o postojanju globalne epidemije upotrebe duvana. Prevalencija pušenja u Republici Srbiji je veoma visoka, ali ono što posebno zabrinjava je činjenica da istraživanja jasno pokazuju da je populacija mladih u Srbiji među najizloženijima uticaju duvanskog dima. Učestalost pušenja među mladima je sledeća: 54,7% mladih do 15. godine je bar jednom probalo cigarete, među studentima je do 27% aktivnih pušača, dok je pasivnom pušenju izloženo čak 97,4% mladih.

Bitan preduslov za napredak u kontroli duvana jeste edukacija i informisanje javnosti, pogotovo mladih o negativnim posledicama pušenja, a što je neophodno da bi javnost razumela, prihvatila i podržala efikasnije mere kontrole duvana. Podaci izneti u Strategiji razvoja zdravlja mladih u Republici Srbiji nedvosmisleno govore da je mladima neophodna pomoć u prevenciji.